top of page

Page Title

בשבתות בבוקר בין השעות 11:00-12:00 בנווה צדק במתחם נווה שכטר

רחוב אהרון שלוש 42 – תל אביב

מורה לתיאטרון המתמחה בסדנאות לילדים ובתרבות יהודית (תרבותית ולא דתית כי אנחנו פונים לקהל הרחב).

נושאים לדוגמא:
יחסי אחים על פי סיפורי אחים מהתורה: יעקב ועשיו ,יוסף ואחיו, קין והבל ועוד.

  • גיל: 8-12 שנים.

  • חינם (מסובסד על ידי הקהילה המסורתית נווה צדק).

  • משך: 10 פגישות בשבת מה-7 למאי בכל שבת.

bottom of page